EN
 

Sertifikāti

Būvkomersantu reģistrā sertificētās jomas:

ISO 9001:2015 Kvalitātes pārvaldības sistēma

ISO 14001:2015 Vides pārvaldības sisistēma

ISO45001:2018 Darba drošības un arodveselības pārvaldības sistēma

VID SUDRABA līmeņa dalībnieks

Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības biedrs

Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas (LEEA) biedrs

ELSÄKERHETS VERKET sertifikāts elektromontāžas darbiem Zviedrijā

Sertifikāts elektroinženiersitēmu, vadības un automatizācijas ierīkošanai Lietuvā

KNX pilnvarotais izplatītājs un uzstādītājs Latvijas tirgū

KBR energopārvaldības serifikāts

DELPHIN TECHNOLOGY pilnvarotais izplatītājs un uzstādītājs Latvijas tirgū

ALERTON pilnvarotais izplatītājs un uzstādītājs Latvijas tirgū

DEOS AG pilnvarotais izplatītājs un uzstādītājs Latvijas tirgū

CARRIER pilnvarotais uzstādītājs Latvijas tirgū

MENERGA pilnvarotais uzstādītājs Latvijas tirgū

Industriālās drošības sertifikāts darbam ar valsts noslēpumu. 2.kategorija

ISO 50001 Energopārvaldības sistēmu auditors (sertifikāts)

Speciālā atļauja (licence) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm