EN
 

Redzīgi mediji palīdz veidot redzīgu sabiedrību

11.05.2016

Atsaucoties uz žurnāla IR inciatīvu, esam nodrošinājuši Rīgas 3.arodskolas audzēkņiem skolas bibliotēkā iespēju lasīt IR žurnālu.

IR komanda tic – ap mūsu žurnālu pulcējas domubiedri, kas interesējas, iedziļinās un dara. Jo vairāk mūsu domubiedru būs sabiedriskajā dzīvē un uzņēmējdarbībā, zinātnē un kultūrā, jo labāk klāsies Latvijai.

Rīgas 3.arodskola profesionālajā izglītībā piedāvā apgūt metālapstrādes profesijas – atslēdznieks, virpotājs, rokas lokmetinātājs (MMA), lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) un profesiju lietvedis.