EN
 

Atbalstam filmas tapšanu par Fridrihu Vesmani

26.01.2023

Atbalstam mūsu bijušā kolēģa Anša Bazona iniciatīvu veidot filmu par Saeimas pirmo priekšsēdētāju, diplomātu, juristu un pašaizliedzīgu Latvijas valsts veidotāju Fridrihu Vesmani.

Zemnieka dēls, ģimnāzists, students, jaunstrāvnieks, politiskais emigrants, cietumnieks, trimdinieks, advokāta palīgs, zvērināts advokāts, Jelgavas apgabaltiesas loceklis, Jelgavas pilsētas galva, Latviešu bēgļu apgādāšanas centrālkomitejas loceklis, Latvijas Tautas padomes loceklis, Satversmes sapulces loceklis, Agrārlietu komisijas priekšsēdētāja biedrs, Centrālās zemes ierīcības komisijas priekšsēdētāja biedrs, pirmās Saeimas deputāts, Saeimas priekšsēdētājs, Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais ministrs pie Viņa Majestātes Lielbritānijas karaļa un Latvijas Senāta senators. Tieši tik dažādus amatus un pienākumus savas dzīves laikā ir pildījis pirmās Saeimas pirmais priekšsēdētājs, diplomāts un senators Fridrihs Vesmanis.