EN

K-rauta, Umea, Zviedrija

Ēkas automatizācijas izbūve, Vadības un automatizācijas sistēmas projekts

UMEA K-RAUTA tirdzniecības centram Lafivents rekonstruēja ēkas vadības un automatizācijas sistēmu. Rekonstrukcijas mērķis ir centralizēti vadīt un uzraudzīt ēku inženiersistēmas. Patstāvīga sistēmas attālināta uzraudzība, korekti vadības parametri un darbības algoritmi nodrošina sistēmas energoefektivāku darbību nekā pirms pārbūves. Pirmo 3 mēnešu pēc pārbūves enerģijas patēriņa analīze rāda, ka ietaupījums vidēji ir 15% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada elektroenerģijas un siltuma enerģijas patēriņu. Pārbūves investīciju sagaidāmais atmaksāšanās periods ir 1.8 gadi.Pārbūvētā ēku automatizācija ietver:

  •       Siltummezgla vadību;
  •       Gaisa apstrādes iekārtas vadību;
  •    Āra apgaismojuma vadību, ietverot stāvlaukuma, reklāmas, fasādes, noliktavas ēkas apgaismojuma grupas;
  •       Gaisa pūtēju vadību telpās.

Sistēma ir izveidota ar DEOS kontrolieriem un programmnodrošinājumu. Sistēmas vadību nodrošina Open Web programma. Izveidotais VPN piekļuves risinājums nodrošina drošu attālinātu sistēmas vadību, uzraudzību, izmantojot interneta pieslēgumu. Programmnodrošinājuma datu arhivācijas funkcija nodrošina vēsturisko datu analīzi, kas ļauj pieņemt korektākus lēmumus sistēmas darbībā. Programmnodrošinājums ir aprīkots ar logbook funkciju, kas piefiksē katra lietotāja darbības. Iebūvētais Event serveris nosūta trauksmes īsziņas / emailus atsevišķām lietotāju grupām, kas atļauj piefiksēt trauksmes situāciju momentāli.