EN

Rīgas Tehniskā universitāte -Materiālzinātnes un lietišķas ķīmijas fakultāte

Apkure un siltummezgli, Ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve, Ventilācijas sistēmas izbūve