EN

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs - Rīgas birža

Apkure un siltummezgli, Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas projekts, Sistēmu serviss, Ēkas automatizācijas izbūve, Vadības un automatizācijas sistēmas projekts, Gaisa kondicionēšanas sistēmas izbūve, Ventilācijas sistēmas izbūve Platība, m2: 9000 Gaisa apmaiņa, m3/h: 45000

Mākslas muzejs "Rīgas Birža" ir daļa no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, kura pamatā ir Ārzemju mākslas muzeja kolekcijas. Latvijas Nacionālais mākslas muzejs ir lielākā profesionālās mākslas krātuve valstī, kas ieņem nozīmīgu vietu kultūras vērtību uzkrāšanā, saglabāšanā, popularizēšanā Latvijā un ārvalstīs. Muzejs regulāri rīko mākslas izstādes, piedalās starptautiskos projektos, gatavo muzeja izdevumus, organizē zinātniskās konferences, dažādus mākslas un kultūras pasākumus.

Ēkas vadības sistēmā integrēti:

  •    550 DEOS kontrolieru datu punkti;
  •    480 Alerton kontrolieru datu punkti;
  •    33 KNX iekārtas;
  •    50 MOdbus punktu;
  •   1055 BACnet datu punktu vadības sistēmā.

Bijušās Biržas ēkas vai Ārzemju mākslas muzeja rekonstrukcija ir uzņēmuma SIA ‘’LAFIVENTS’’ viens no grūtākajiem, sarežģītākajiem un tanī pašā laikā, viens no interesantākajiem objektiem, tā 18 gadu pastāvēšanas laikā. Pēc ilgstošas objekta apsekošanas un izpētes, tika veikta ventilācijas, gaisa kondicionēšanas, apkures un automatizācijas tehniskā projekta izstrāde. Objekta bēniņos, speciāli konstruētās ventkamerās izvietotas 7 gaisa apstrādes iekārtas, adiabātiskās dzesēšanas iekārta Menerga un aukstumapgādes sūkņu centrs.